Praktijkleren Nederland

Subsidies opleidingen werknemers

Welke opleidingen vallen onder de subsidie Praktijkleren?

Wanneer u als erkend leerbedrijf één of meerdere werknemers in dienst heeft die een opleiding volgen, kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Praktijkleren. De volgende opleidingen voldoen aan de voorwaarden:

  • VSO-PRO: met ingang van schooljaar 2022-2023 komen de opleidingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs in aanmerking (4e of ‘laatste’ leerjaar als stagetraject)
  • VMBO: Basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs die ingericht is als bedoeld in art 10b1 WVO. Gericht op het behalen van de startkwalificatie: VMBO niveau 2. (3e en 4e leerjaar);
  • MBO: CREBO geaccrediteerde BBL (beroepsbegeleidende leerweg) opleidingen;
  • HBO: CROHO geaccrediteerde duale/deeltijd opleidingen in de richting van Techniek, Landbouw & Natuurlijke omgeving of Gezondheidszorg & Gedrag & Maatschappij;
  • WO: Toio’s (Technologisch ontwerper in opleiding) gericht op titel PDEng en Promovendi die onderzoek doen gericht op promotie.

Indien uw werknemer(s) het schooljaar 2022-2023 één van deze opleidingen volgde(n), kunt u via de subsidieregeling Praktijkleren een tegemoetkoming krijgen voor de begeleidingskosten in deze periode. U kunt per werknemer een bedrag van maximaal €2.700,- krijgen.

Vul de calculator in om gelijk te zien of de opleiding van uw werknemer in aanmerking komt voor de subsidieregeling Praktijkleren. Daarbij kunt u meteen de hoogte van het subsidiebedrag berekenen.

Bereken uw subsidie Praktijkleren