Praktijkleren Nederland

Subsidie Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een deelnemer. Per praktijk- of werkleerplaats deelnemer kunt u maximaal € 2.700,- subsidie ontvangen per schooljaar. Met behulp van de subsidie Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de subsidieregeling uit.

Extra subsidie 

De minister heeft besloten om bovenop de bestaande subsidieregeling jaarlijks 10,6 miljoen euro extra vrij te maken voor de regeling Praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022. Dit geld is bedoeld om werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren bbl -plekken aan te blijven bieden. Om in aanmerking te komen voor de extra subsidie moet de juiste SBI-code op uw Kamer van Koophandel (KvK) staan. Bekijk de lijst van SBI-codes. 

Let op: de extra subsidie voor de sectoren horeca, landbouw en recreatie die al eerder van kracht was, wordt gefinancierd vanuit een ander budget. 

Extra subsidie landbouw, horeca en recreatie

Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen de komende vijf jaar, met ingang van het studiejaar 2020/2021, een extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken. Minister Van Engelshoven (OCW) investeert hiervoor € 10,6 miljoen extra in de Subsidieregeling praktijkleren. Bekijk of u daarvoor in aanmerking komt via deze website.

Voorwaarden subsidie Praktijkleren 2020 – 2021

De subsidie Praktijkleren wordt door het Rijk verstrekt aan (erkende) leerbedrijven die een praktijk- en werkleerplaats beschikbaar stellen ten behoeve van deelnemers met de volgende opleidingsniveaus:

  • Laatste schooljaar Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) en Praktijkonderwijs (pro)
  • VMBO-2 en Entree Opleiding
  • MBO-BBL (let op: géén MBO-BOL en Derde Leerweg)
  • Duale en Deeltijd  – HBO opleidingen Techniek / Landbouw / Natuurlijke omgeving / Gezondheidszorg / Gedrag & Maatschappij
  • Promovendi en Toio's

De subsidievoorwaarden per opleidingsniveau vindt u bij onze veelgestelde vragen. Daarnaast dient u aan administratieve vereisten te voldoen:

  • een door alle partijen getekende praktijkleerovereenkomst
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer
  • een administratie waaruit de begeleiding blijkt (bijv.onderdelen uit het BPV handboek en/of verslagen van evaluatie- en voortgangsgesprekken) 
  • een kopie van het diploma wanneer de deelnemer voor het einde van het studiejaar de opleiding heeft afgerond

Hoogte subsidie Praktijkleren berekenen

U kan eenvoudig via onze calculator controleren of u in aanmerking komt voor de subsidie Prakijkleren en de hoogte van uw subsidie berekenen.

Bereken uw subsidie Praktijkleren

 

Praktijkleren Nederland  

Praktijkleren Nederland biedt maximale ondersteuning aan leerbedrijven bij de subsidieaanvraag Praktijkleren door middel van een innovatieve applicatie. Wij hebben de laagste ondersteuningskosten van Nederland (vanaf 5,6% bij het maximale subsidiebedrag). Voor onze diensten betaalt u vooraf €150,- per deelnemer (5,6% bij het maximale subsidiebedrag) of achteraf 9% van de gerealiseerde subsidie op basis van No cure No Pay. Lees meer over onze dienstverlening op de pagina subsidie Praktijkleren aanvragen.