Praktijkleren Nederland

Subsidie BBL 2018

Vanaf wanneer kan ik subsidie aanvragen voor een BBL leerling?

De aanvragen worden ingediend bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De aanvraagperiode voor het schooljaar 2018/2019 start op 2 juni 2018 tot en met 16 september 2019 (tot 17:00).

Praktijkleren Nederland kan voor u de subsidieaanvraag indienen en biedt u maximale ondersteuning bij de verantwoording. Het gehele jaar kunt u uw organisatie bij ons aanmelden. U kunt er tijdig voor zorgen dat alles compleet is zoals de gegevens van de BBL leerling en documentatie zoals de praktijkleerovereenkomst en verantwoordingsdocumenten. U kunt de aanwezigheidsregistratie bewerken tot de huidige datum. Zo krijgt u realtime inzicht in de gerealiseerde subsidie. Wanneer de stageperiode van de desbetreffende deelnemer ten einde is gelopen, kunt u de laatste gegevens aanleveren.

Meld uw organisatie aan