Praktijkleren Nederland

Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
Praktijkleren Nederland is een product van Funding Subsidiemanagement B.V. Funding Subsidiemanagement B.V. gevestigd aan de Stationsstraat 29, te 5038 EC Tilburg, vertegenwoordigd door drs. J.G.M. Manuhutu,

Artikel 2. Persoonsgegevens
Funding Subsidiemanagement B.V. verwerkt persoonsgegevens, indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de subsidieaanvraag Praktijkleren:

Deelnemers Contactpersoon leerbedrijf
- Geslacht - Initialen
- Voor- en achternaam - Voor- en achternaam
- BSN - Geslacht
- Opleidingsniveau - Functie
- Voorletters* - E-mailadres
- Geboortedatum* - Mobiele nummer
- Geboorteplaats* - Telefoonnummer
- Adresgegevens*  
- (Mobiel) telefoonnummer*  
- E-mailadres*  
- Rechtsgeldig vertegenwoordigd persoon van de deelnemer (indien van toepassing):
initialen, voor- en achternaam, geboortedatum*
 

* Deze gegevens zijn in sommige gevallen opgenomen in de Praktijkleerovereenkomst die wij opslaan in de applicatie t.b.v. de subsidieaanvraag.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen en de rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Praktijkleren Nederland stuurt via e-mail nieuwsbrieven toe. Hiervoor wordt uw voornaam, achternaam en e-mailadres verzameld. U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website of via het aanmeldformulier die u invult bij het aanmelden voor de diensten van Praktijkleren Nederland. U kunt uzelf op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief.   

  Funding subsidiemanagement B.V. verwerkt deze persoonsgegevens op grond van toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief.
   
 2. Het uitvoeren van de overeenkomst
  Wij hebben de gegevens benoemd in artikel 2 nodig om de subsidie Praktijkleren aan te vragen voor uw bedrijf.  

  Funding Subsidiemanagement B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van de overeenkomst en wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan de subsidieregeling Praktijkleren.

Artikel 4. Bewaartermijn
Funding Subsidiemanagement B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 1. Het versturen van de nieuwsbrief:
  Bewaartermijn: 5 jaar
  U kunt uzelf op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op ‘afmelden’ te klikken rechtsonder in de nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar info@praktijklerennederland.nl.
   
 2. Het uitvoeren van de overeenkomst:
  Bewaartermijn: 7 jaar
  Voor de verwerking van de persoonsgegevens houdt Funding Subsidiemanagement B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijn van de subsidieregeling. Wij archiveren de dossiers daarom  op een veilige manier tot 5 jaar na het studiejaar. Daarnaast is er de wettelijke verplichting van 7 jaar vanuit de Belastingdienst.

Artikel 5. Delen met derden
Funding Subsidiemanagement B.V. verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Funding Subsidiemanagement B.V.  blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Funding Subsidiemanagement B.V. verstrekt ten behoeve van Praktijkleren Nederland in ieder geval persoonsgegevens aan de volgende partijen:

 • Force Fusion: zij beheren de data op een beveiligde server. Alle gegevens worden hier versleuteld opgeslagen. Dit wilt zeggen dat de gegevens niet direct zichtbaar zijn.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): het RVO is de subsidieverstrekker. Wij dienen de subsidieaanvraag in bij het RVO met de benodigde gegevens.

Artikel 6. Beveiliging
Funding Subsidiemanagement B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Funding Subsidiemanagement B.V, via info@praktijklerennederland.nl. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij Funding Subsidiemanagement B.V. te maken. Het is belangrijk dat u uzelf kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan niet worden ingetrokken wanneer deze op basis van een wettelijke grondslag verwerkt zijn.

Artikel 8. Nieuwsbrief
U kunt uzelf aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en eventuele belangrijke wijzigingen in de regelgeving van de subsidie Praktijkleren. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals in welk jaar u gebruik hebt gemaakt van onze diensten. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt u dan af door een e-mail te sturen naar info@praktijklerennederland.nl of klik helemaal onderaan in de nieuwsbrief op ‘afmelden’.

Artikel 9. Cookies/Google Analytics
De website van Praktijkleren Nederland verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt. Het delen van informatie is uitgezet en we hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierdoor voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10. Wijzigingen
Funding Subsidiemanagement B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op de website staat de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.