Praktijkleren Nederland
Beschikking Subsidie Praktijkleren

Beste Klant,

De beschikking over de subsidie Praktijkleren voor het schooljaar 2016-2017 zal u spoedig ontvangen. Dit betekent dat u op dat moment ook de subsidie uitbetaald gaat krijgen. Vanuit het RVO hebben wij vernomen dat er een recordaantal aanvagen zijn ontvangen. Vooral in de onderwijscategorie MBO is meer subsidie aangevraagd, dan er beschikbaar is.

Zoals wij aangeven is er altijd sprake van een maximale subsidie van 2700,- euro per deelnemer per schooljaar. Omdat er nu meer aanvragen zijn ingediend dan dat er subsidie beschikbaar is gesteld zal de subsidie evenredig worden toegekend. Dit betekent dat het RVO bij MBO-aanvragen voor 95,82% uitbetaalt. Bij de overige categorieën, zoals het HBO, zal de volledige 100% worden uitbetaald.

Bij het maximale subsidiebedrag van € 2.700,- betekent dit dat er bij het MBO (BBL)
€ 2.700,- x 95,82% = € 2.587,14 zal worden uitbetaald.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij telefonisch bereikbaar via 088-4600500 of info@praktijklerennederland.nl.

Met vriendelijke groet,

Praktijkleren Nederland

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500