Praktijkleren Nederland
Nieuwsbrief December 2017

Beste Lezer,

Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de verantwoording van de subsidies die wij hebben ingediend. We krijgen veel vragen wanneer men de subsidie kan verwachten.

In deze nieuwsbrief geven we meer informatie over de beschikking van de subsidie Praktijkleren en wanneer u dit kunt verwachten als u via ons de subsidieaanvraag heeft geregeld voor schooljaar 2016/2017. Daarnaast geven we ook in 2018 weer gratis informatiebijeenkomsten. Mocht u interesse hierin hebben, lees dan snel verder voor de data en hoe u uzelf hiervoor kunt aanmelden.

Fijne feestdagen!

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkleren Nederland

+ Beschikking Subsidie Praktijkleren
+ Gratis informatiebijeenkomsten subsidie Praktijkleren
+ Aanmelden voor Praktijkleren Nederland
 Beschikking Subsidie Praktijkleren

Wij krijgen de afgelopen tijd regelmatig vragen vanuit klanten over de beschikking. Indien wij voor u de subsidie Praktijkleren hebben aangevraagd voor het schooljaar 2016-2017 zal u spoedig de beschikking ontvangen. Het RVO geeft aan dat 13 weken na de subsidieaanvraagperiode de subsidie Praktijkleren zal worden vastgesteld. U ontvangt dan ook de beschikking.

Vanaf medio december (uiterlijk eind december) zal u de beschikking ontvangen en zal het subsidiebedrag naar uw organisatie rechtstreeks worden overgemaakt. Het subsidiebedrag zal dus nadat de beschikking is vastgesteld direct aan u worden uitbetaald.

 Gratis informatiebijeenkomsten subsidie Praktijkleren

In 2018 geeft Praktijkleren Nederland gratis informatiebijeenkomsten over o.a. de subsidie Praktijkleren. Tijdens de informatiebijeenkomsten zullen wij dieper ingaan op:

  • De regelgeving en voorwaarden subsidie Praktijkleren.
  • Hoe Praktijkleren Nederland u maximale ondersteuning kan bieden op basis van een innovatie applicatie
  • Het thema ‘Leren & Werken’ waarbij we kort informatie geven over de projecten Startersbeurs en Meesterbeurs

Graag heten wij u welkom bij één van onze informatiebijeenkomsten. U kunt uzelf gratis aanmelden via www.praktijklerennederland.nl/informatiebijeenkomsten. Mocht onderstaande data u niet schikken neem dan contact op via aanmelden@praktijklerennederland.nl.

 Aanmelden voor Praktijkleren Nederland

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met dossieropbouw zodat u in aanmerking komt voor de maximale subsidie. U kunt per mbo-bbl deelnemer €2.700 subsidie ontvangen per schooljaar. Praktijkleren Nederland begeleidt u maximaal bij de totstandkoming van de documenten ter verantwoording en het indienen van de aanvraag bij het RVO.

Wij hanteren de laagste ondersteuningskosten van Nederland. Indien u vooraf wilt betalen wordt €150,- per deelnemer gefactureerd. Indien u achteraf wilt betalen, hanteren wij slechts 8% van de gerealiseerde subsidie per deelnemer op basis van No Cure No Pay.

U kunt zich per direct aanmelden voor onze dienstverlening! U krijgt na aanmelding een persoonlijk account met real-time inzage van alle gegevens en gerealiseerde subsidie.

Indien u vragen heeft over de subside Praktijkleren of over de informatiebijeenkomten kunt u contact opnemen via info@praktijklerennederland.nl of 0800 – 4600 500.

Hopelijk zien wij u bij de informatiebijeenkomst!

Praktijkleren Nederland

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500