Praktijkleren Nederland
Nieuwsbrief September: Aanmelden voor schooljaar 2017-2018

Beste lezer,

Wij hebben goed nieuws: U kunt zich vanaf vandaag gaan aanmelden voor subsidie Praktijkleren schooljaar 2017-2018. Tijdig starten met de dossieropbouw is van belang, om de maximale subsidie te kunnen realiseren. Daarnaast voorkomt u daarmee dat verantwoordingsdocumenten ontbreken, waardoor u de subsidie Praktijkleren misloopt.

Heeft u BBL-leerlingen of VSO-PRO stagiares voor het schooljaar 2017-2018? Wilt u ook maximale begeleiding van Praktijkleren Nederland en het volledige subsidiebedrag binnenhalen? Lees dan verder..

+ Welke opleidingsniveaus komen in aanmerking 2017-2018?
+ U bent nog geen klant
+ U bent al een klant
+ Meer informatie?
 Welke opleidingsniveaus komen in aanmerking 2017-2018?

De subsidie Praktijkleren schooljaar 2017-2018 wordt verstrekt aan (erkende) leerbedrijven die een leerwerkplek/stageplek beschikbaar stellen ten behoeve van deelnemers met de volgende opleidingsniveaus:

 U bent nog geen klant

Praktijkleren Nederland geeft u maximale begeleiding bij de totstandkoming van de aanvraag bij het RVO. Via een persoonlijk account heeft u realtime inzage in de volledigheid van de dossiers en de gerealiseerde subsidie. Daarnaast kunt u digitaal de urenregistratie bijhouden in onze applicatie, zullen wij een extra controle uitvoeren op de gegevens en documenten en zorgen wij voor een veilige archivering van de dossiers tot 5 jaar na de aanvraagperiode.

Wanneer u nog geen klant bent bij Praktijkleren Nederland dan kunt u zich hier aanmelden. Bij het aanmelden van uw organisatie vragen wij om uw bedrijfsgegevens in te vullen. De servicedesk van Praktijkleren Nederland controleert deze gegevens. Bij goedkeuring krijgt u een persoonlijk account waar u alle deelnemers in kunt aanmelden.

 U bent al een klant

Wanneer u al een klant bent en graag voor het schooljaar 2017-2018 ook gebruik wilt maken van Praktijkleren Nederland kunt u hier inloggen met uw inloggegevens. Na het inloggen heeft u de mogelijkheid om uw organisatie opnieuw aan te melden voor het schooljaar 2017-2018.

De bedrijfsgegevens zoals deze bij Praktijkleren Nederland bekend zijn zullen al ingevuld staan. U kunt deze indien nodig wijzigen voordat u op opslaan klikt. U zal daarna opnieuw de dienstverleningsovereenkomst toegestuurd krijgen ter digitale ondertekening. Na digitale ondertekening kunt u deelnemers gaan aanmelden voor het schooljaar 2017-2018 en realtime de urenregistratie en verantwoording bijhouden.

 Meer informatie?

Wij hopen uw organisatie van dienst te kunnen zijn voor het schooljaar 2017-2018 bij het indienen van de aanvraag en verantwoording van de subsidie Praktijkleren. Bij vragen kan u de FAQ raadplegen of contact opnemen via 088 – 4600 500 of info@praktijklerennederland.nl.

Met vriendelijke groet,

Servicedesk Praktijkleren Nederland

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500