Praktijkleren Nederland
Nieuwsbrief augustus

Beste Lezer,

Voor verschillende klanten hebben wij inmiddels de subsidieaanvraag Praktijkleren schooljaar 2016-2017 ingediend. Wij kunnen tot uiterlijk 15 september 2017 de subsidieaanvragen indienen bij het RVO.

In deze nieuwbrief attenderen wij u erop dat indien u gebruik wilt maken van onze dienstverlening, wij uw aanvraag uiterlijk 1 september dienen te ontvangen. Daarnaast geven wij tips voor het aanvragen van de subsidie Praktijkleren en bespreken we de voorwaarden vso / pro voor leerbedrijven die komend schooljaar (2017-2018) gebruik willen gaan maken van de subsidie Praktijkleren.

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkleren Nederland

+ 1 september deadline aanvraagperiode
+ 5 Tips aanvragen subsidie Praktijkleren
+ Voorwaarden VSO / PRO
 1 september deadline aanvraagperiode

1 september deadline

Wij willen onze klanten maximale ondersteuning bieden bij het indienen van de subsidieaanvraag Praktijkleren. Om deze maximale ondersteuning te waarborgen door middel van onze controles, is het voor ons van belang dat u tijdig de verantwoording aanlevert. 

Voor het indienen van de aanvragen voor het subsidiejaar 2016-2017 vragen wij daarom om het gehele dossier per deelnemer compleet te hebben op uiterlijk vrijdag 1 september 2017. Wij zullen hierna de gehele verantwoording nogmaals controleren.

Informatiebijeenkomst

Volgende week woensdag op 23 augustus zal voorlopig de laatste informatiebijeenkomst worden gegeven. Tijdens de bijeenkomst zal o.a. meer informatie worden gegeven over de subsidie Praktijkleren, procedure erkend leerbedrijf, de verantwoordingsdocumenten, indienen van de subsidie Praktijkleren en dienstverlening Praktijkleren Nederland.

Meld u direct aan voor de informatiebijeenkomst!

Aanmelden

Wilt u graag ondersteuning bij uw aanvraag subsidie Praktijkleren en gebruik maken van onze innovatieve applicatie? Wij hanteren de laagste ondersteuningskosten van Nederland. Indien u vooraf wilt betalen wordt €150,- per deelnemer gefactureerd. Indien u achteraf wilt betalen, hanteren wij slechts 8% van de gerealiseerde subsidie per deelnemer op basis van no cure no pay.

 5 Tips aanvragen subsidie Praktijkleren

Tip 1: Zorg op tijd voor eHerkenning!
Voor het indienen van uw aanvraag bij het RVO heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. De aanvraag zal 2-7 werkdagen duren en daaraan zitten bepaalde kosten verbonden.Wanneer u de subsidie Praktijkleren gaat indienen via Praktijkleren Nederland heeft u geen eHerkenning nodig. Wij verzorgen namelijk de aanvraag voor u.

Tip 2: Vergeet niet de bewaarplicht van 5 jaar!
RVO mag tot 5 jaar na de aanvraagperiode de subsidieaanvraag en verantwoording op juistheid toetsen. Praktijkleren Nederland bewaart daarom uw dossier tot 5 jaar na de aanvraagperiode in een veilige omgeving en zal controles vanuit het RVO op zich nemen.

Tip 3: Dien uw aanvraag op tijd in!
De aanvraagperiode schooljaar 2016-2017 sluit 15 september om 17:00. Daarna kunt de aanvraag niet meer indienen. Klanten van Praktijkleren Nederland dienen daarom alles uiterlijk voor 1 september aan te leveren, zodat de verantwoording op juistheid kan worden gecontroleerd en de aanvraag tijdig kan worden ingediend.

Tip 4: Vergeet niet uw administratie op orde te maken!
Voor elke deelnemer dient u een geldige praktijkovereenkomst te hebben, een aanwezigheidsregistratie en een administratie waaruit begeleiding blijkt en het behalen van de leerdoelen. Praktijkleren Nederland controleert alle verantwoording op juistheid zodat u geen problemen krijgt bij een controle vanuit RVO en de subsidie Praktijkleren misloopt.

Tip 5: Bereken de daadwerkelijke periode begeleiding correct!
De subsidie Praktijkleren is gebaseerd op het aantal weken begeleiding.Via onze applicatie wordt tijdens het invullen van de aanwezigheidsregistratie automatisch het aantal weken begeleiding correct berekend en de hoogte van het subsidiebedrag.

 Voorwaarden VSO / PRO

2017-2018 VSO / PRO

Wilt u als werkgever komend schooljaar 2017-2018 een praktijkplaats aanbieden voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro)? Let erop dat u vóór aanvang stage beroepspraktijkvorming de aanvraag voor erkend leerbedrijf heeft ingediend bij het SBB. U kunt de aanvraag erkend leerbedrijf indienen bij het SBB in een paar stappen.

Lees hier alle voorwaarden vso-pro!

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500