Praktijkleren Nederland
Nieuwsbrief Juli 2017

Beste Lezer,

De aanvragen voor de subsidie Praktijkleren schooljaar 2016-2017 stromen binnen. Het gaat een drukke periode worden! Wij kunnen tot uiterlijk 15 september 2017 de subsidieaanvragen indienen bij het RVO.

In deze nieuwbrief vertellen wij u alvast de wijzigingen subsidie Praktijkleren voor schooljaar 2017-2018. Daarnaast willen wij u erop attenderen dat indien u gebruik wilt maken van onze dienstverlening, wij de aanvraag uiterlijk 1 september dienen te ontvangen. Tot slot geven wij meer informatie over het inzetten van de subsidie Praktijkleren bij omscholing personeel kinderopvang.

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkleren Nederland

+ Wijzigingen subsidie Praktijkleren 2017-2018
+ 1 september deadline aanvraagperiode
+ Omscholing personeel kinderopvang
 Wijzigingen subsidie Praktijkleren 2017-2018

Afgelopen week is de nieuwe regelgeving subsidie Praktijkleren schooljaar 2017-2018 officieel bekend gemaakt!

De grootste wijziging is het toevoegen van de doelgroep: voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro). Wilt u graag meer weten over de wijzigingen voor het schooljaar 2017-2018? Lees dan snel onderstaande rapport!

Rapport Wijzigingen Schooljaar 2017-2018

 1 september deadline aanvraagperiode

Deadline: 1 september 2017

Wij willen onze klanten maximale ondersteuning bieden bij het indienen van de subsidieaanvraag Praktijkleren. Om deze maximale ondersteuning te waarborgen door middel van onze controles, is het voor ons van belang dat u tijdig de verantwoording aanlevert. 

Voor het indienen van aanvragen voor het subsidiejaar 2016-2017 vragen wij daarom om het gehele dossier per deelnemer compleet te hebben op uiterlijk vrijdag 1 september 2017. Wij zullen hierna de gehele verantwoording nogmaals controleren.

Aanmelden

Wilt u graag ondersteuning bij uw aanvraag subsidie Praktijkleren en gebruik maken van onze innovatieve applicatie? Wij hanteren de laagste ondersteuningskosten van Nederland. Indien u vooraf wilt betalen wordt €150,- per deelnemer gefactureerd. Indien u achteraf wilt betalen, hanteren wij slechts 8% van de gerealiseerde subsidie per deelnemer op basis van no cure no pay.

 Omscholing personeel kinderopvang

Het ziet ernaar uit dat de kwaliteitseisen in de Kinderopvang per 2018 verhoogd zullen worden d.m.v. de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Hierdoor is omscholing van het personeel soms noodzakelijk.

Indien deze omscholing een BBL-traject omvat, kunt u aanspraak maken op de subsidie Praktijkleren.

Praktijkleren Nederland helpt u graag bij het tot stand brengen van de verantwoording en het indienen van de aanvraag. Klik hier voor meer informatie over omscholing subsidie Praktijkleren.

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500