Praktijkleren Nederland
Nieuwsbrief Juni 2017

Beste Lezer,

De aanvraagperiode van subsidie Praktijkleren voor subsidiejaar 2016-2017 is gestart! Dit wil zeggen dat wij tot en met uiterlijk 15 september 2017 de subsidieaanvragen kunnen indienen bij het RVO.

In deze nieuwsbrief attenderen we u op het tijdig beginnen met de dossieropbouw en op de verantwoording die daarvoor nodig is. Daarnaast willen we bedrijven via deze weg nogmaals bedanken voor hun interesse in onze informatiebijeenkomsten en kunnen de bedrijven die nog niet in de gelegenheid zijn geweest zich aanmelden voor de nieuwe data/locaties.

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkleren Nederland

+ De aanvraagperiode is gestart!
+ Gratis informatiebijeenkomsten subsidie Praktijkleren
+ 100% goedgekeurd!
 De aanvraagperiode is gestart!

De benodigde verantwoording

Indien u de subsidieaanvraag via Praktijkleren Nederland laat verlopen, heeft u een persoonlijk account in onze innovatieve applicatie met real-time inzage van alle gegevens en gerealiseerde subsidie. Voor het verkrijgen van de subsidie is het van belang dat u tijdig begint met de dossieropbouw van de deelnemers. Voor de aanvraag en verantwoording van de subsidie Praktijkleren hebben wij onderstaande gegevens nodig per deelnemer:

  • een door alle partijen getekende praktijkleerovereenkomst;

  • een aanwezigheidsregistratie van de leerling;

  • verantwoordingsdocumenten om behaalde deelkwalificaties aan te tonen

Gedurende het aanleveren van de gegevens en verantwoordingen voeren wij meerdere controles uit. Mocht ons iets opvallen, nemen we direct contact met u op.

Deadline: 1 september 2017

Wij bieden onze klanten maximale ondersteuning bij het indienen van de subsidieaanvraag Praktijkleren. Om deze maximale ondersteuning te waarborgen door middel van onze controles, is het voor ons van belang dat u tijdig de verantwoording aanlevert. 

Voor het indienen van aanvragen voor het subsidiejaar 2016-2017 vragen wij daarom om het gehele dossier per deelnemer compleet te hebben op uiterlijk vrijdag 1 september 2017. Wij zullen hierna de gehele verantwoording nogmaals controleren.

Aanmelden

Wenst u ondersteuning bij uw aanvraag subsidie Praktijkleren? Wij hanteren de laagste ondersteuningskosten van Nederland. Indien u vooraf wilt betalen wordt €150,- per deelnemer gefactureerd. Indien u achteraf wilt betalen, hanteren wij slechts 8% van de gerealiseerde subsidie per deelnemer op basis van no cure no pay. 
 

 Gratis informatiebijeenkomsten subsidie Praktijkleren

Vanaf eind april zijn wij druk bezig met het verzorgen van wekelijkse gratis informatiebijeenkomsten over subsidie Praktijkleren. Wegens veel interesse hebben we twee extra data en locaties toegevoegd.

Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om deze informatiebijeenkomst te bezoeken, kunt u zich hier aanmelden! Mochten deze data/locaties niet schikken, neem dan contact met ons op via info@praktijklerennederland.nl of 088 – 4600 500. 

We willen alle bedrijven die hieraan hebben deelgenomen via deze weg nogmaals bedanken voor de komst en interesse!

 100% goedgekeurd!

Wist u dat bij de ingediende subsidieaanvragen voor het studiejaar 2015/2016 voor het MBO er ruim 1150 leerplekken zijn afgekeurd, omdat het niet ging om een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)?

Alle subsidieaanvragen die wij vorig studiejaar hebben ingediend bij het RVO zijn 100% goedgekeurd! Voordat wij een subsidieaanvraag indienen vinden er verschillende controlemomenten plaats door ons servicebureau. Ook dit jaar streven wij naar dit mooie percentage!

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen via 088 – 4600 500 of info@praktijklerennederland.nl

Met vriendelijke groet,

Servicedesk Praktijkleren Nederland

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500