Praktijkleren Nederland
Informatie Praktijkleren Nederland

Jaargang 1 | Editie 1

Bedankt voor uw interesse in Praktijkleren Nederland. Via deze nieuwsbrief willen wij u graag meer informatie geven over de regeling subsidie Praktijkleren en onze dienstverlening.

Inhoud regeling 
De Subsidieregeling Praktijkleren wordt door het Rijk verstrekt aan erkende leerbedrijven die een praktijk- en werkleerplaats beschikbaar stellen ten behoeve van deelnemers met de volgende opleidingsniveaus: VMBO niveau 2, MBO-BBL, HBO (duale opleidingen techniek/landbouw/natuurlijke omgeving), Promovendi en Toio’s. Het gaat hierbij om gerealiseerde praktijkleerplaatsen en leerwerktrajecten gedurende het schooljaar 2015 - 2016.

De maximale subsidie bedraagt € 2.700 per schooljaar voor een gerealiseerde leerwerkplaats. De subsidie wordt na 13 weken na de aanvraagperiode vastgesteld en toegekend. Voor het einde van het jaar wordt het subsidiebedrag uitbetaald.

Op www.praktijklerennederland.nl kan u controleren of u in aanmerking komt voor de subsidie Praktijkleren. Via onze calculator op de website kan u direct de hoogte van uw subsidie berekenen.

Dienstverlening
Onze organisatie begeleidt u maximaal bij de totstandkoming van de verantwoordingsdocumenten en het indienen van de aanvraag. Wij controleren alle gegevens en documenten en dienen de subsidieaanvraag voor u in.

De subsidieaanvraag voor het schooljaar 2015-2016 kan ingediend worden vanaf 2 juni 2016 t/m 15 september 2016. Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer u zich formeel kunt inschrijven voor onze dienstverlening. U beschikt na aanmelding over een persoonlijk account met real-time inzage van alle gegevens en gerealiseerde subsidie.

Praktijkleren Nederland heeft de laagste ondersteuningskosten van Nederland! U heeft de keuze om vooraf of achteraf te betalen voor onze dienstverlening. Indien u vooraf wilt betalen wordt € 150,- per deelnemer gefactureerd. Indien u achteraf wilt betalen, hanteren wij 8% van de gerealiseerde subsidie per deelnemer.

Wij hopen uw organisatie van dienst te kunnen zijn bij het indienen van de aanvraag en de totstandkoming van de verantwoordingsdocumenten t.b.v. de subsidie Praktijkleren! In de volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren op welke wijze u gebruik kunt maken van onze ondersteuning en ontwikkelingen.

Indien u vragen heeft dan kan u de FAQ raadplegen of contact opnemen via 088 – 4600 500 (bereikbaar van ma – vrij van 08.30 tot 17.00) of info@praktijklerennederland.nl.

Met vriendelijke groet,
Servicedesk Praktijkleren Nederland
 

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500