Praktijkleren Nederland
U kunt zich nu aanmelden voor subsidie Praktijkleren schooljaar 2016-2017

Ter attentie van de opleidingsfunctionaris.

Beste lezer,

Wij hebben goed nieuws: alle subsidieaanvragen Praktijkleren die wij hebben ingediend voor het schooljaar 2015-2016 bij het RVO zijn goedgekeurd. Onze klanten hebben hier vorige maand bericht over ontvangen met daarin de beschikking. Praktijkleren Nederland is nu bezig met de dossieropbouw subsidie Praktijkleren voor het schooljaar 2016-2017. Tijdig starten met de dossieropbouw is van belang, om de maximale subsidie te kunnen realiseren. U kunt zich vanaf heden aanmelden voor het schooljaar 2016-2017. Heeft u BBL-stagiaires voor het schooljaar 2016-2017? Wilt u ook maximale begeleiding van Praktijkleren Nederland en het volledige subsidiebedrag binnenhalen? Lees dan verder..

+ U bent nog geen klant
+ U bent al een klant
+ Meer informatie?
 U bent nog geen klant

Praktijkleren Nederland geeft u maximale begeleiding bij de totstandkoming van de aanvraag bij het RVO. Via een persoonlijk account heeft u realtime inzage in de volledigheid van de dossiers en de gerealiseerde subsidie. Daarnaast kunt u digitaal de urenregistratie bijhouden in onze applicatie, zullen wij een extra controle uitvoeren op de gegevens en documenten en zorgen wij voor een veilige archivering van de dossiers tot 5 jaar na de aanvraagperiode.

Wanneer u nog geen klant bent bij Praktijkleren Nederland dan kunt u zich hier aanmelden. Bij het aanmelden van uw organisatie vragen wij om uw bedrijfsgegevens in te vullen. De servicedesk van Praktijkleren Nederland controleert deze gegevens. Bij goedkeuring krijgt u een persoonlijk account waar u alle stagaires in kunt aanmelden. Voor meer informatie over Praktijkleren Nederland ga naar: www.praktijklerennederland.nl.

 U bent al een klant

Wanneer u al een klant bent en graag voor het schooljaar 2016-2017 ook gebruik wil maken van Praktijkleren Nederland kunt u hier inloggen met uw inloggegevens. Na het inloggen heeft u de mogelijkheid om uw organisatie opnieuw aan te melden voor het schooljaar 2016-2017.

De bedrijfsgegevens zoals deze bij Praktijkleren Nederland bekend zijn zullen al ingevuld staan. U kunt deze indien nodig wijzigen voordat u op opslaan klikt. U zal daarna opnieuw de dienstverleningsovereenkomst toegestuurd krijgen ter digitale ondertekening. Na digitale ondertekening kunt u deelnemers gaan aanmelden voor het schooljaar 2016-2017 en realtime de urenregistratie bijhouden.

 Meer informatie?

Wij hopen uw organisatie van dienst te kunnen zijn voor het schooljaar 2016-2017 bij het indienen van de aanvraag en verantwoording van de subsidie Praktijkleren. Bij vragen kan u de FAQ raadplegen of contact opnemen via 088 – 4600 600 of info@praktijklerennederland.nl.

Met vriendelijke groet,

Servicedesk Praktijkleren Nederland

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500