Praktijkleren Nederland
Nieuwsbrief februari 2019

Beste lezer,

Het is weer een tijdje geleden dat u een nieuwsbrief van ons heeft ontvangen. De aanvragen voor het schooljaar 2018/2019 stromen weer binnen. Wij controleren alle documenten en gegevens, voordat we tussen juni en half september uw subsidieaanvraag indienen bij het RVO.

Met deze nieuwsbrief willen we u graag goed nieuws brengen. De Subsidieregeling Praktijkleren wordt namelijk verlengd tot 2023.

Daarnaast willen we u meer meer informatie geven over de controles die wij uitvoeren op het moment dat u uw bedrijf en/of deelnemer(s) aanmeldt. Op deze manier hopen wij u meer inzicht te geven in de regels die aan de subsidieregeling verbonden zijn.

Mocht u na deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd per e-mail of telefonisch bereiken!

Met vriendelijke groet,

Praktijkleren Nederland

 Subsidieregeling Praktijkleren verlengd tot 2023

Begin december maakte de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, bekend dat de Subsidieregeling praktijkleren definitief wordt verlengd tot 2023. Eerder stemde de Tweede Kamer al unaniem in met de motie Tielen (VVD). Hierbij heeft de minister ook besloten om de sectoren Gezondheidszorg en Gedrag & Maatschappij van het HBO toe te voegen aan de subsidieregeling.

De gevolgen van dit besluit zijn positief voor scholen, studenten en leerbedrijven. Het bedrijfsleven heeft steeds meer behoefte aan goed opgeleide medewerkers. Met dit besluit blijft de beproefde bbl-route voor het opleiden van vakmensen ondersteund.

Lees het volledige artikel hier.

 Minimale stage uren Praktijkleren Nederland

Op onze website en op de RVO website staat veel informatie over de voorwaarden van de subsidie Praktijkleren. De voorwaarden zijn verschillend per niveau en opleiding. Het kan best verwarrend zijn aan welke voorwaarden uw bedrijf en uw deelnemer moet voldoen, maar het is wel erg belangrijk. Wanneer een leerbedrijf of deelnemer niet voldoet aan de voorwaarden, verleent het RVO geen subsidie.

Een van de voorwaarden is het aantal uur dat de deelnemers stage moeten lopen bij het leerbedrijf. In het schema hieronder kunt u het minimale aantal stage uur per week per opleiding aflezen. Dit aantal uur moet de deelnemer aanwezig zijn bij het leerbedrijf en begeleiding krijgen, ongeacht of de deelnemer vanaf het begin of pas later in het schooljaar start met de stage.

Daarnaast communiceert het RVO het aantal stage uur dat de deelnemer moet lopen om maximale subsidie voor een deelnemer te ontvangen. Wanneer de deelnemer minder uur stage loopt, maar wel aan het minimale aantal stage uur per week komt, wordt de subsidie berekent naar rato.

Aan de Toio’s, HBO- en Promovendi opleidingen hangen geen maximaal aantal stage uur per week vast. Dit kan het leerbedrijf afstemmen met de onderwijsinstelling.

Om te checken of uw deelnemer(s) aan alle voorwaarden voldoen, kunt u onze FAQ raadplegen:

 

 Aanmelden bij Praktijkleren Nederland schooljaar 2018/2019

U bent nog geen klant

Wanneer u nog geen klant bent bij Praktijkleren Nederland dan kunt u zich hier aanmelden. Bij het aanmelden van uw organisatie vragen wij om uw bedrijfsgegevens in te vullen. De servicedesk van Praktijkleren Nederland controleert deze gegevens. Bij goedkeuring krijgt u een persoonlijk account waar u alle deelnemers in kunt aanmelden.

U bent een huidige klant

Als klant kunt u zich eenvoudig aanmelden voor het schooljaar 2018-2019 als u graag weer gebruik wilt maken van Praktijkleren Nederland. U kunt hier inloggen met uw inloggegevens. Na het inloggen heeft u de mogelijkheid om uw organisatie opnieuw aan te melden voor het schooljaar 2018-2019.

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500