Praktijkleren Nederland
Nieuwsbrief augustus 2018

Beste Lezer,

Middels deze nieuwsbrief willen wij u erop attenderen dat de deadline van de aanvraagperiode subsidie Praktijkleren nadert. Na 17 september 17:00 kunnen wij géén aanvragen meer indienen voor het schooljaar 2017-2018. Voor onze klanten hanteren wij een deadline van 3 september om alles bij ons aan te leveren, om op deze manier onze kwaliteit te kunnen waarborgen.

Verder wijzen wij u erop dat als de deelnemer eerder stopt u gewoon subsidie kan aanvragen en geven we meer informatie over de subsidie Praktijkleren in schooljaar 2018-2019.

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkleren Nederland

+ Deadline: 3 september 2018
+ Nog geen klant van Praktijkleren Nederland?
+ Wist je dat..
+ Subsidieaanvraag schooljaar 2018/2019
 Deadline: 3 september 2018

De deadline van de subsidie Praktijkleren nadert! Het aanvragen van de subsidie Praktijkleren 2017-2018 kan uiterlijk tot 17 september 17:00 uur.

Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen met o.a. controles stellen wij een deadline van maandag 3 september voor onze klanten om de dossiers per deelnemer compleet te hebben. Wanneer deze dossiers compleet zijn, zullen wij nog een controle uitvoeren op de gehele verantwoording. Mocht er nog iets ontbreken, dan is er nog wat ruimte om dit aan te kunnen leveren.

Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag! Wij zijn al enige tijd bezig met de dossieropbouw van onze klanten.

 Nog geen klant van Praktijkleren Nederland?

Wenst u ondersteuning bij de aanvraag voor subsidie Praktijkleren Nederland of beschikt u niet over e-herkenning? Meld u dan voor 3 september aan bij Praktijkleren Nederland!

Middels onze innovatieve applicatie bieden wij u maximale ondersteuning bij de dossieropbouw van de deelnemers. Wij dienen de aanvraag voor u in, waardoor u geen e-herkenning nodig heeft. Mocht het RVO controles uitvoeren op uw dossiers, zullen wij deze vragen beantwoorden. In december wordt het beschikte subsidiebedrag direct op uw rekening gestort. Wij archiveren vervolgens alle documenten voor 5 jaar. Dit is een voorwaarde vanuit het RVO.

Wij hanteren de laagste ondersteuningskosten van Nederland. Indien u vooraf wilt betalen wordt €150,- per deelnemer gefactureerd. Indien u achteraf wilt betalen, hanteren wij slechts 8% van de gerealiseerde subsidie per deelnemer op basis van no cure no pay.

 Wist je dat..

… als de deelnemer eerder stopt het bedrijf gewoon subsidie kan aanvragen?

Als de deelnemer eerder stopt kan het bedrijf subsidie Praktijkleren aanvragen over de gewerkte periode, mits deze voldoet aan de voorwaarden! Het maximum bedrag per deelnemer per schooljaar is € 2700,- als het subsidieplafond niet wordt bereikt.

Voor het maximale subsidiebedrag geldt een begeleiding van minimaal 40 weken. Stel de deelnemer werkt 20 weken dan heeft het bedrijf recht op de helft van de maximale subsidie. Let wel: de deelnemer dient minimaal 16 uur in de week te werken bij het leerbedrijf!

 Subsidieaanvraag schooljaar 2018/2019

Het nieuwe schooljaar 2018-2019 gaat alweer bijna van start. Ondanks dat er nog onduidelijkheden zijn over de concrete invulling van de subsidie Praktijkleren in dit schooljaar, is het wel zeker dat de subsidieregeling verlengd wordt voor 2018-2019.

Wij zijn nu druk bezig om onze applicatie gereed te maken voor het schooljaar 2018-2019. Wanneer de deadline van 17 september 2018 verstreken is voor het schooljaar 2017-2018, kunt u zich aanmelden voor het schooljaar 2018-2019 en alvast de deelnemers toevoegen!  U kunt dan het gehele schooljaar real-time de aanwezigheidsregistratie invullen en verantwoordingsdocumenten uploaden. Dit scheelt weer werk achteraf!

Middels de nieuwsbrief houden we u op de hoogte wanneer u zich kunt aanmelden voor schooljaar 2018-2019.

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500