Praktijkleren Nederland
Update: voortzetting subsidieregeling 2018/2019

Beste Lezer,

In de nieuwsbrief van juli hebben we jullie geinformeerd over dat de huidige subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2018 en dat er na verwachting in de zomer van 2018 een besluit werd genomen over de voortzetting. Via deze mail willen we jullie een update geven over de voortzetting van de subsidieregeling na 31 december 2018.

Met vriendelijke groet,

Praktijkleren Nederland

 Subsidieregeling Praktijkleren verlengd 2018/2019

Het kabinet heeft vrijdag 13 juli bevestigd dat de subsidieregeling Praktijkleren in 2019 blijft bestaan. Ondanks deze bevestiging is er nog geen duidelijkheid over de invulling van de regeling. Met Prinsjesdag zal de invulling van de regeling, zoals het beschikbare budget, bekend worden gemaakt en komt er duidelijkheid over het wel of niet voortbestaan van de regeling na 2019.

Afgelopen tijd hebben werkgevers en scholen zich stevig ingezet tegen de mogelijke afschaffing van de subsidie Praktijkleren. In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Van Engelshoven echter dat het belang van de subsidieregeling niet overschat moet worden. Volgens onderzoek van het CPB profiteren werkgevers van de BBL-leerwerkplekken in deze tijd met een krappe arbeidsmarkt, omdat veel BBL-leerlingen bij het leerbedrijf blijven werken en daarnaast bespaart het bedrijf op wervingskosten. Dit zou een argument kunnen zijn om te overwegen de regeling geheel af te schaffen. Hier komt dus pas meer duidelijkheid over op Prinsjesdag 2018.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven.

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500