Praktijkleren Nederland
Nieuwsbrief juli 2018

Beste lezer,

De aanvragen voor de subsidie Praktijkleren 2017-2018 stromen binnen!  Hebt u zich nog niet aangemeld? Tot en met 17 september 2018 kunnen wij de subsidieaanvraag voor u indienen bij het RVO.

In deze nieuwsbrief geven we u meer informatie over de benodigde stappen die u moet ondernemen om de subsidie aan te vragen via Praktijkleren Nederland. Verder geven we antwoord op de vraag welke periode u moet hanteren indien de deelnemer geslaagd is en komen we terug op de voortzetting van de subsidieregeling Praktijkleren in het schooljaar 2018/2019.

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkleren Nederland

+ Subisidie aanvragen via Praktijkleren Nederland
+ Wist je dat...
+ Voortzetting subsidie Praktijkleren 2018- 20192
 Subisidie aanvragen via Praktijkleren Nederland

U bent nog geen klant

Praktijkleren Nederland geeft u maximale begeleiding bij de totstandkoming van de aanvraag bij het RVO. Via een persoonlijk account heeft u realtime inzage in de volledigheid van de dossiers en de gerealiseerde subsidie. Daarnaast kunt u digitaal de urenregistratie bijhouden in onze applicatie, zullen wij een extra controle uitvoeren op de gegevens en documenten en zorgen wij voor een veilige archivering van de dossiers tot 5 jaar na de aanvraagperiode.

Wanneer u nog geen klant bent bij Praktijkleren Nederland dan kunt u zich hier aanmelden. Bij het aanmelden van uw organisatie vragen wij om uw bedrijfsgegevens in te vullen. De servicedesk van Praktijkleren Nederland controleert deze gegevens. Bij goedkeuring krijgt u een persoonlijk account waar u alle deelnemers in kunt aanmelden.

U bent een huidige klant

Heeft u zich al aangemeld voor Praktijkleren Nederland 2017-2018?

Zorg er dan voor dat u voor 1 september 2018 alle gegevens hebt aangeleverd. Wij hanteren deze datum omdat wij onze klanten maximaal willen ondersteunen bij de subsidieaanvraag Praktijkleren. Om deze maximale ondersteuning te waarborgen door middel van onze controles, is het voor ons van belang dat u tijdig de gegevens aanlevert. De gegevens die wij nodig hebben voor de aanvraag en verantwoording zijn (per deelnemer):

  • Praktijkleerovereenkomst: ondertekend door 3 partijen (onderwijsinstelling, werkgever en deelnemer)
  • Aanwezigheidsregistratie: u hoeft hier enkel in te vullen welke dagen er sprake is geweest van onderwijs, verlof of ziekte
  • Verantwoordingsdocumenten: dit zijn evaluatieformulieren waaruit blijkt dat in dit schooljaar begeleiding is geweest (bij een BBL leerling zitten deze in het BPV handboek)

Voor vragen kunt u ons bereiken via info@praktijklerennederland.nl of 088-4600500.

 Wist je dat...

Als de deelnemer geslaagd is en nog werkzaam is bij het leerbedrijf,  deze periode niet meer telt bij de subsidieperiode?

Na de slagingsdatum van de deelnemer heeft het leerbedrijf geen recht meer op subsidie. Over de periode daarvoor kan het bedrijf gewoon subsidie vragen mits het voldoet aan alle voorwaarden.

 Voortzetting subsidie Praktijkleren 2018- 20192

De huidige Subsidieregeling Praktijkleren loopt tot en met 31 december 2018. Over de voortzetting van de regeling wordt na verwachting in de zomer van 2018 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een besluit genomen. Zodra er meer over de voortzetting van de regeling bekend is, laten wij u dit weten via de nieuwsbrief en onze social media kanalen.

Heeft u een deelnemer/leerling in het schooljaar 2018/2019? Dan kunt u dus met de huidige regeling subsidie aanvragen van 1 augustus 2018 (bij een BBL’er) t/m 31 december 2018. Na 17 september 2018 maken wij de applicatie weer gereed voor het subsidiejaar 2018/2019. Als huidige klant kunt u zichzelf eenvoudig aanmelden voor het volgende schooljaar. Wij houden u hierover op de hoogte middels onze nieuwsbrief!

Gevolgen afschaffen subsidie Praktijkleren

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven schreven een brief aan de minister van OCW over de gevolgen van het afschaffen van de subsidie Praktijkleren. Een aantal gevolgen bij het wegvallen van de subsidie is:

  • 1 op de 5 leerbanen zullen verdwijnen
  • Mbo-studenten die beter in de bbl op hun plek zijn,worden vaker gedwongen te kiezen voor bol. Dit leidt tot hogere kosten voor de overheid in het mbo.
  • Veel midden- en klein bedrijven kunnen de hoge begeleidingsinvesteringen lastig opbrengen

Lees hier de volledige brief.

Praktijkleren Nederland op Instagram Praktijkleren Nederland op Pinterest Praktijkleren Nederland op LinkedIn Praktijkleren Nederland op Facebook Praktijkleren Nederland op Twitter
Stationsstraat 29
5038 EC Tilburg
info@praktijklerennederland.nl
088 - 4600 500