Praktijkleren Nederland

Informatiebijeenkomsten subsidie Praktijkleren

Subsidie Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren maakt het voor erkende leerbedrijven mogelijk een financiële tegemoetkoming  van maximaal
€ 2.700,-  per schooljaar te ontvangen per deelnemer met de volgende opleidingsniveaus: vso, pro, entree in vmbo, vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s. Het tijdig beginnen aan dossieropbouw is daarbij van belang om de maximale subsidie te kunnen realiseren. Praktijkleren Nederland begeleidt u maximaal bij de totstandkoming van de verantwoordingsdocumenten en het indienen van de aanvraag.

Informatiebijeenkomsten

Praktijkleren Nederland geeft informatiebijeenkomsten voor de doelgroep leerbedrijven. U heeft de mogelijkheid om een informatiebijeenkomst gratis te bezoeken. Tijdens de informatiebijeenkomst zullen wij dieper ingaan op:

  • Regelgeving en voorwaarden Subsidie Praktijkleren
  • Hoe Praktijkleren Nederland u maximale ondersteuning kan bieden op basis van een innovatieve applicatie
  • Het thema 'Leren & Werken' waarbij we kort informatie geven over de projecten Startersbeurs en Meesterbeurs

Daarnaast geven wij ook specifiek informatiebijeenkomsten op locatie bij onderwijsinstellingen voor leerbedrijven die stageplekken aanbieden voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro). Mocht u als onderwijsinstelling graag zo'n informatiebijeenkomst op locatie willen organiseren kunnen wij u hierbij gratis ondersteunen.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@praktijklerennederland.nl.