Praktijkleren Nederland

Hoeveel subsidie krijgt een leerbedrijf

Hoeveel subsidie kan ik als leerbedrijf krijgen via de subsidieregeling Praktijkleren?

Hoeveel subsidie u als leerbedrijf kunt krijgen als tegemoetkoming voor de begeleidingskosten, is afhankelijk van het aantal weken begeleiding. Het maximumbedrag wat u kunt ontvangen is €2.700,-  per deelnemer per schooljaar.

Via de calculator kunt u de hoogte van het subsidiebedrag berekenen die u als leerbedrijf kunt ontvangen voor het schooljaar 2018-2019.

Bereken het subsidiebedrag