Praktijkleren Nederland

Wat zijn de voorwaarden subsidie Praktijkleren?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • uw bedrijf moet erkend zijn als leerbedrijf (dit is alleen van toepassing bij vso-pro, vmbo en mbo)
  • u moet beschikken over een getekende praktijkleerovereenkomst/leer-werkovereenkomst/overeenkomst/stageovereenkomst
  • u dient een administratie te voeren waaruit de aanwezigheidsregistratie van de leerling blijkt
  • u moet kunnen aantonen dat de deelnemer daadwerkelijk begeleid is

Per opleidingsniveau zijn daarnaast nog specifieke voorwaarden verbonden. Controleer snel en eenvoudig met onze calculator of uw deelnemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie Praktijkleren.

< Bekijk alle veelgestelde vragen