Praktijkleren Nederland

Wat zijn de subsidie voorwaarden VSO - PRO?

De subsidie Praktijkleren voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) – praktijkonderwijs (pro) deelnemers kan worden aangevraagd vanaf het schooljaar 2022-2023.

De subsidievoorwaarden

Voortgezet speciaal onderwijs (vso):

 • Een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel in het voortgezet speciaal onderwijs (artikel 14c van de WEC) of een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs (artikel 14a van de WEC); Het uitstoomprofiel dagbesteding komt niet in aanmerking!
 • De leerling als daadwerkelijk schoolgaand staat ingeschreven aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs en in het laatste schooljaar onderwijs volgt in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of vervolgonderwijs uitstroomporfiel;
 • De stage van de uitstroomprofielen een omvang heeft van tenminste 640 klokuren voor het maximale subsidiebedrag. Wanneer een deelnemer later in het schooljaar begint, geldt een stageomvang van minimaal 16 uur;
 • Stageovereenkomst;
 • Erkend leerbedrijf, de werkgever dient uiterlijk 15 september 2021 over een gunstige beoordeling te beschikken door de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, bedoeld in artikel 7.2.10, tweede lid, van de WEB. Let op: verzoek beoordeling SBB dient uiterlijk voor de aanvang van de stage respectievelijk beroepspraktijkvorming bij de SBB zijn ingediend;
 • Administatie waaruit blijkt hoe en welke leerdoelen zijn behaald;
 • Aanwezigheidsregistratie;
 • Schoolperiode loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Praktijkonderwijs (pro):

 • De leerling als daadwerkelijk schoolgaand staat ingeschreven aan een school voor praktijkonderwijs en onderwijs volgt in het laatste schooljaar;
 • De stage een omvang heeft van tenminste 640 klokuren voor het maximale subsidiebedrag. Wanneer een deelnemer later in het schooljaar begint, geldt een stageomvang van minimaal 16 uur;
 • Stageovereenkomst;
 • Erkend leerbedrijf, de werkgever dient uiterlijk 15 september 2021 over een gunstige beoordeling te beschikken door de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, bedoeld in artikel 7.2.10, tweede lid, van de WEB. Let op: verzoek beoordeling SBB dient uiterlijk voor de aanvang van de stage respectievelijk beroepspraktijkvorming bij de SBB zijn ingediend;
 • Administratie waaruit begeleiding blijk;
 • Administatie waaruit blijkt hoe en welke leerdoelen zijn behaald;
 • Aanwezigheidsregistratie;
 • Schoolperiode loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

< Bekijk alle veelgestelde vragen