Praktijkleren Nederland

Wat zijn de subsidie voorwaarden MBO?

De subsidievoorwaarden voor MBO zijn:

  • Erkend leerbedrijf;
  • Opleiding dient CREBO geaccrediteerd te zijn;
  • BBL opleiding alle sectoren;
  • Praktijkleerovereenkomst;
  • Aanwezigheidsregistratie / verzuimregistratie;
  • Administratie waaruit begeleiding blijkt;
  • Administratie waaruit behalen kwalificaties blijkt;
  • Minimaal 40 praktijkleerweken voor het maximale subsidiebedrag. Wanneer de deelnemer later begint, wordt het subsidiebedrag berekend op rato (bij 20 weken is het 50% van het maximale subsidiebedrag);
  • Schoolperiode loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Let op: MBO-BOL, MBO derde leerweg (OVO), een EVC traject, onderwijs via E-learning of een specifieke maatwerkopleiding komt niet in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren.

< Bekijk alle veelgestelde vragen