Praktijkleren Nederland

Staat het subsidiebedrag vooraf al vast?

Per schooljaar, per deelnemer wordt maximaal € 2.700 verstrekt. Dit valt lager uit indien er landelijk meer wordt aangevraagd dan het subsidieplafond.

< Bekijk alle veelgestelde vragen