Praktijkleren Nederland

Komt u in aanmerking voor de extra subsidie?

Extra subsidie 

De minister heeft besloten om bovenop de bestaande subsidieregeling jaarlijks 10,6 miljoen euro extra vrij te maken voor de regeling Praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022. Dit geld is bedoeld om werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren bbl -plekken aan te blijven bieden.

Komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de extra subsidie moet de juiste SBI-code op uw Kamer van Koophandel (KvK) staan. Bekijk de lijst van SBI-codes die in aanmerking komen voor deze subsidie.

Let op: de extra subsidie voor de sectoren horeca, landbouw en recreatie die eerder al van kracht was, wordt gefinancierd vanuit een ander budget. 

Extra subsidie horeca, landbouw en recreatie 

Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen de komende vijf jaar, met ingang van het studiejaar 2020/2021, een extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken. Minister Van Engelshoven (OCW) investeert hiervoor € 10,6 miljoen extra in de Subsidieregeling praktijkleren.

Bekijk of u daarvoor in aanmerking komt via deze link. 

< Bekijk alle veelgestelde vragen