Praktijkleren Nederland

Hoeveel subsidie krijg ik per deelnemer?

Het subsidiebedrag dat u kan ontvangen per deelnemer is afhankelijk van het opleidingsniveau. Het maximum is € 2.700,- per deelnemer per schooljaar. Bereken hier de hoogte van uw subsidie die u via Praktijkleren Nederland kan aanvragen.

Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen de komende vijf jaar, met ingang van het studiejaar 2023/2024, een extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken. Minister Van Engelshoven (OCW) investeert hiervoor € 10,6 miljoen extra in de Subsidieregeling praktijkleren.

< Bekijk alle veelgestelde vragen