Praktijkleren Nederland

Hoeveel budget is beschikbaar per opleidingsniveau per schooljaar?

Het budget per opleidingsniveau was tot 2018:    
VSO-PRO                                     1 augstus t/m 31 juli
VMBO         €1.400.000                1 augustus t/m 31 juli
MBO           €188.900.000            1augustus t/m 31 juli
HBO            €8.000.000                1 september t/m 31 augustus
WO              €6.700.000               1 september t/m 31 augustus

De huidige regeling wordt met één jaar verlengd, alleen wordt er een eenmalige korting toegepast op de regeling van 19,5 miljoen euro.  Maximaal kan per deelnemer € 2700,- per schooljaar aan subsidie worden versterkt. Het beschikbare budget wordt per opleidingsniveau evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen binnen de opleidingsniveau.
 

< Bekijk alle veelgestelde vragen