Praktijkleren Nederland

Hoe wordt de subsidie berekend voor een WO deelnemer?

De berekening wordt gemaakt op het aantal begeleidingsuren per week.

Promovendi: Maximum van € 2.700 per deelnemer per schooljaar, waarbij minimaal 12 maanden onderzoek is verricht en de promovendus een arbeidscontract van minimaal 36 uur per week heeft.

Toio: Maximum van € 2.700 per deelnemer per schooljaar, waarbij de TOIO minimaal 12 maanden staat ingeschreven voor de opleiding en een arbeidscontract van minimaal 36 uur per week heeft.
 

< Bekijk alle veelgestelde vragen