Praktijkleren Nederland

Hoe vaak mag ik subsidie aanvragen voor dezelfde deelnemer?

Aanvragen worden ingediend per schooljaar, voor het aantal werken dat daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. De subsidie wordt slechts verstrekt voor de nominale duur van de opleiding. Per opleiding en deelnemer kan maximaal subsidie worden toegekend voor de nominale duur van de opleiding. Dit maximum is gerelateerd aan het aantal jaar van de opleiding. Wanneer er sprake is van vertraging, waardoor de nominale duur van de opleiding wordt overschreden, is dat niet subsidiabel.

< Bekijk alle veelgestelde vragen