Praktijkleren Nederland

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie Praktijkleren?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie Praktijkleren moet u aan de volgende criteria voldoen:

•    uw bedrijf moet erkend zijn als leerbedrijf (dit is alleen van toepassing bij vso-pro, entree in vmbo, vmbo en mbo)
•   u moet beschikken over een getekende praktijkleerovereenkomst/leer-werkovereenkomst/stageovereenkomst over het desbetreffende schooljaar. De praktijkleerovereenkomst dient een geldige overeenkomst te zijn tussen de onderwijsinstelling, werkgever en deelnemer.
•    u dient een administratie te voeren waaruit de aanwezigheidsregistratie van de deelnemer blijkt (bijv. een uidraai uit het digitaal tijdschijfsysteem, een presentielijst, logboeken etc.)
•    u moet kunnen aantonen dat de deelnemer daadwerkelijk begeleid is (bijv. onderdelen van het BPV handboek of verslagen van evaluatie- en/of voortgangsgesprekken)

Per opleidingsniveau zijn daarnaast nog specifieke voorwaarden verbonden. Controleer snel en eenvoudig met onze calculator of uw deelnemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie Praktijkleren.

< Bekijk alle veelgestelde vragen