Praktijkleren Nederland

Wat houdt de subsidie Praktijkleren in?

De Subsidieregeling Praktijkleren wordt door het Rijk verstrekt aan (erkende) leerbedrijven die een praktijkleerplaats of werkleerplaats beschikbaar stellen ten behoeve van leerlingen met de volgende opleidingsniveaus: VSO-PRO, entree in VMBO, VMBO, MBO ( BBL) , HBO, Promovendi en Toio’s.

De subsidie is een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten. Leerbedrijven kunnen de subsidie aanvragen. 
 

< Bekijk alle veelgestelde vragen