Praktijkleren Nederland

Wat betekent de subsidie Praktijkleren voor mij als bedrijf?

Met de Subsidieregeling Praktijkleren kan u voor een praktijk- of werkleerplaats een subsidie aanvragen voor de begeleidingskosten. Er kan maximaal € 2.700,- per praktijk- of werkleerplaats (o.a. BBL) aan subsidie worden verstrekt.

< Bekijk alle veelgestelde vragen