Praktijkleren Nederland

Dienstverlening

Subsidie Praktijkleren aanvragen

In drie stappen kan u veilig, eenvoudig en voordelig subsidie Praktijkleren aanvragen op basis van No Cure No Pay.
U kunt zich via de website aanmelden voor onze dienstverlening van Praktijkleren Nederland om uw subsidie Praktijkleren aan te vragen voor schooljaar 2022-2023.

Stap 1 Gegevens aanleveren

U meldt éénmalig uw bedrijf aan via onze website. Hierbij vragen wij om bedrijfsgegevens aan te leveren. Vervolgens kan u de deelnemer(s) aanmelden en de benodigde documenten ter verantwoording aanleveren. U beschikt over een persoonlijk account met volledige inzage van alle gegevens, documenten en gerealiseerde subsidie.

Stap 2 Subsidie indienen

De aanvraag wordt voor u ingediend. Vooraf wordt een extra controle uitgevoerd door ons op alle gegevens en documenten.

Stap 3 Subsidie ontvangen

De subsidie wordt aan u uitgekeerd. U ontvangt een factuur van Praktijkleren Nederland, nadat u de beschikking van RVO heeft ontvangen.

Onze dienstverlening

  • Het indienen van de volledige subsidieaanvraag
  • Het veilig vastleggen van gegevens van het bedrijf en de deelnemer
  • Het digitaal registreren van de aanwezigheid en de begeleiding van de deelnemer
  • Een real-time inzage van alle gegevens, documenten en gerealiseerde subsidie
  • Een extra controle op alle gegevens en documenten
  • Het veilig archiveren van de dossiers tot 5 jaar na het studiejaar
  • Het aanleveren van de dossiers aan RVO bij een steekproefcontrole

Subsidie Praktijkleren aanvragen

Subsidie Praktijkleren aanvragen door Praktijkleren Nederland

De subsidie Praktijkleren wordt toegekend vanuit RVO. Onze dienstverlening begeleidt u maximaal bij de totstandkoming van de documenten ter verantwoording en het indienen van de aanvraag bij het RVO. Gedurende het traject krijgt u real-time inzage in de volledigheid van de dossiers en de gerealiseerde subsidie. Daanaast zijn alle subsidie aanvragen die wij hebben ingediend voor het afgelopen schooljaar 100% goedgekeurd.

Kosten dienstverlening Praktijkleren Nederland

Praktijkleren Nederland hanteert de laagste ondersteuningskosten van Nederland. U heeft de keuze om vooraf of achteraf te betalen voor onze dienstverlening. Indien u vooraf wilt betalen wordt € 175,- per deelnemer gefactureerd. Indien u achteraf wilt betalen, hanteren wij slechts 10% van de gerealiseerde subsidie per deelnemer op basis van no cure no pay.

Lees de voordelen om de subsidie aan te vragen via Praktijkleren Nederland of meld u direct aan!